Stimati parteneri,

Pentru a ne sprijini reciproc în desfașurarea activității comerciale, în această perioadă, lansăm campania “Livrăm Împreună cu Toya Curier”

Campania se va desfășura în perioada 17.08.2020-18.09.2020, fiind valabila in toata reteaua de Parteneri Toya Curier.

Mecanismul acestei campanii consta in acordarea unei reduceri de 10% la factura de prestari servicii, pentru Partenerul care mai aduce in retea, un partener echivalent lui.

Având în vedere perioada în care se desfășoară campania, SC TOYA CURIER SRL, va emite la finalul campaniei o singură factură pentru serviciile prestate, la care va aplica o reducere de 10%. Factura va fi emisa in data de 30.09.2020 la toti Participantii care indeplinesc Conditiile de Participare.

Conditii de participare:

Numarul minim de expeditii sa fie 100 lunar

Plata facturilor la scadenta

Partenerul adus sa realizeze minim 100 de expeditii

Sa se inscrie in campania actuala folosind “Formular Inscriere” , gasit pe pagina Web www.toyacurier.ro , sectiunea Campanie  

https://toyacurier.ro/campanie-2/

Exemplu : SC “X” SRL realizează 100 de expediții lunar, în valoare de 3000 RON, acesta va beneficia de 10% discount, adică 300 RON, dacă mai aduce în rețeaua noastră, un alt partener SC “Y” SRL cu un număr minim de 100 de expeditii, care la rândul lui va beneficia de 10% discount

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie:

–          Departament Vanzari  – vanzari@toyacurier.ro 0758/881982

 

Regulament Campanie “Livram Împreuna cu TOYA CURIER”

1.     Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei promotionale “Livram impreuna cu TOYA CURIER”, (denumita in continuare “Campania” este SC TOYA CURIER SRL., cu sediul in Str. Oradea, strada Depozitului 35, judet Bihor, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J05/2151/2019, CUI 41598905, denumit in continuare “Organizatorul”.

 

2.    Drepturi si conditii de participare

 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice si juridice  cetateni romani sau straini, rezidenti/nerezidenți,  cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si desfasoare activitati pe Teritoriul Romaniei. (denumite în continuare „Participanți”).

 

3.    Regulamentul campaniei este afisat pe pagina oficiala TOYA CURIER la adresa:

https://toyacurier.ro/campanie-2/ si Facebook la adresa https://www.facebook.com/toyacurier/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, respectiv completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe https://toyacurier.ro/campanie-2/cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie și descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

 • Locul si durata campaniei

 Campania va începe în data de 17.08.2020 și se va încheia în data de 18.09.2020

 Campania este organizata si se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, prin intermediul siteului oficial www.toyacurier.ro, pe baza inscrierii si completarii formularului prezent https://toyacurier.ro/campanie-2/ , prin recomandarea unui partener nou, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

5.    Conditii de participare:

Numarul minim de expeditii sa fie 100 lunar

Plata facturilor la scadenta

Partenerul adus sa realizeze minim 100 de expeditii

Sa se inscrie in campania actuala prin “Formular Inscriere”, pe site-ul Toya Curier

 

 

 

6.    Mecanismul Campaniei:

Inscriere in campanie prin intermediul “Formular Inscriere” , gasit la pe pagina WEB TOYA CURIER , sectiunea Campanie – https://toyacurier.ro/campanie-2/

Completarea formularului cu Datele Partenerului recomandat

Perioada Campaniei:

17 august 2020- 18 septembrie 2020

7.    Premiile/Beneficiile Campaniei:

–          10% discount la Factura de prestări servicii emisa, pentru fiecare partener care aduce in retea un partener echivalent lui

–          10% discount la Factura de prestări servicii emisa, pentru partenerul intrat in retea cu conditia sa respecte Regulamentul Campaniei

Factura va fi emisa la final de luna cu precizarea ca “Participantul” trebuie sa indeplineasca capitolul 5.”Conditii de participare”

 

8.    Incetarea/Intreruperea Campanie. Forta Majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determină imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Campania nu se cumulează cu alte campanii sau promoții aflate în desfășurare.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu informațiile prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament si pe site-ul https://toyacurier.ro/politica-de-confidentialitate/  si https://toyacurier.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ . Solicitările privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa “Participantilor”, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, datele de identificare in cazul persoanelor juridice,persoane de contact/decizie din cadrul companiei,numar de telefon, adresa de mail).

 1. Solutionarea litigiilor

 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 1. Intreruperea campaniei

Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Campania va putea fi întreruptă oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 1. Contestatii

Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa office@toyacurier.ro sau prin posta la persoana juridică romana, cu sediul social în Oradea, Str. Depozitului 35, jud.Bihor, Romania. Contestatiile se pot depune în termen de 48 de ore de la terminarea campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi solutionata de catre Organizator

 1. Anexa 1 – Acord Prelucrarea datelor cu caracter personal

Din data de_______________________

 Subsemnatul /Subsemnata __________________________________________născut(ă) în localitatea _____________________________ la data de ________________________, fiul/fiica lui ____________________________ şi a _______________________________, cu domiciliul în localitatea _________________________, strada __________________________________________ nr.__________, blocul_______,scara_______, etajul______, apartamentul ________, judeţul/sectorul___________________, legitimat cu: CI/BI seria_______nr. _______________________, CNP: ________________________________________, declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

 Totodata îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

1.Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC TOYA CURIER SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:Îmbunătățirea activităților și serviciilor de curierat oferite de SC TOYA CURIER SRL.

 1. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.toyacurier.ro si administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 2. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC TOYA CURIER SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, Operatorul  prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.toyacurier.ro  /
  • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website www/toyacurier.ro;
 • Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website www.toyacurier.ro conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
 • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC TOYA CURIER SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
  • nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, SC TOYA CURIER SRL  prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.
 • Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC TOYA CURIER SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, SC TOYA CURIER SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.

 • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC TOYA CURIER SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC TOYA CURIER SRL (cum este cazul companiilor cu care SC TOYA CURIER SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC TOYA CURIER SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC TOYA CURIER SRL  precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de access, din regulament.

Drepturile

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 am următoarele drepturi: Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziție vizează dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimtământul si nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; există opoziție la prelucrare si nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societătii informaționale. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul din Oradea, Strada Depozitului 35, jud. Bihor sau la adresa de e-mail : contact@toyacurier.ro ; dispecerat@toyacurier.ro ;

Am luat la cunostiinta și îmi însușesc conținut prezentului document

 Nume____________________                                                                                  Semnatura